daisy photographed from below

Premiul Centrului Cultural Vrancea

Florina Breazu, 1973, Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membră a UAP din Moldova, AIAP (UNESCO)

Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău, a Academiei de Arte Vizuale ‚‚I. Andreescu’’,Secția Textile, Cluj-Napoca, România și a Universității de Arte ‚‚G. Enescu’’, Secția Textile, Iași, România

Expoziții relevante: Belgia, Franța, Germania, Moldova, Olanda, România, Rusia

Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia

Lucrări în colecţii private: Canada, Cipru, Elveţia, Franţa, Israel, Italia, Lituania, Marea Britanie, Spania

Poarta stelelor ține să reactualizeze conexiunea dintre civilizații.

Necesitatea de comemorare a precursorilor în stelele funerare, a constituit un imbold pentru conturarea ideii. Stelele funerare – prezențe de consemnare a unor tradiții milenare și de persistență în timp a spiritului.

Poarta stelelor este un portal al timpului prin care civilizațiile coexistă în paralel datorită forței edificatoare a energiei divine. Limbajul automat, lapidar reprezentat prin elementele grafice concentrează ideea - spiritul.

Cuvântul – sunet se materializează prin semn, grafie, capătă consistență. Suprafețele de culoare, expresie a lumii modelate de lumină sugerează fără a insista, forma/materia. În procesul teleportării, componentele lumii materiale devin imateriale, fluide, transparente, fără consistență, curg într-un șuvoi atemporal în care se împletesc trecutul, prezentul și viitorul. Umbra și întunericul cedează și se topesc în focul sacru al purificării. Este poarta spiritului pur care modelează culoarea lumină și se restituie pe sine sie-și. Conexiunea cu spiritul universal și cu fluxul de energie creatoare se produce prin contemplare și stare de serenitate.

Organizatori:

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Centrul de Artă "AMPRENTE"

Contacte

str. 31 August 1989, Nr. 115, mun. Chişinău, 2012 Republica Moldova

bip.chisinau@gmail.com

Tel: (+373) 79 54 85 11 (Curator)

Fax: (+373) 22 24 53 32

© Copyright BIP Chisinau