daisy photographed from below

Președinte juriului - Dr. Hb. Tudor Stavilă

În societatea actuală, arta dominată de tehnologie este o reprezentare unică și subiectivă a modului în care artiștii interpretează ipostazele realității, oferind ceea ce deocamdată tehnologia încă nu poate oferi -- sensibilitate, creativitate și frumos, pictura rămânând una dintre formele de artă accesibilă și încărcată de simboluri. Acest gen este atemporal și, cuprins dintr-o privire, creează o iluzie „2D” prin simplificarea realității, reduse la doar două dimensiuni, economisind eforturile privitorului.

Pictura este culoare și sentiment, o artă cu funcții estetice, narative și psihologice. Pentru a o înțelege obiectiv, la adevărata sa valoare artistică, este indicat să cunoști câte ceva despre perioada în care a fost pictată, inovatiile pe care le-a adus în domeniu și biografia artistului. Pentru a cunoaște valoarea pe care pictura o are pentru noi personal, trebuie să acceptăm subiectivitatea, să căutam în interior acea vibrație a diapazonului care rezonează cu vibrația sufletului nostru. Tocmai de aceea criticii de artă nu pot cădea de acord privitor la multe opere, pentru că fiecare găseste în el însuși un alt răspuns.

Actuala Bienală Internațională de Pictură ne-a convins de aceste lucruri, stabilind noi principii și criterii de evaluare a domeniului. Am putea afirma că prioritățile din acest an au fost determinate de spiritul conceptualismului, apărut în artă ca o reacție împotriva formalismului, promovând opere, în care pe primul plan se situează ideea, conceptul, procesul operei, considerate mai semnificative decât forma concretă, finală, a unei anumite creații.

La fel ca și la celelalte ediții, după preselecția lucrărilor, realizată în baza imaginilor în format digital, în vizorul juriului, format din specialiști în domeniu din România, Belarus, Polonia, Mongolia și Republica Moldova, a fost constituită viitoarea panoramă a Bienalei, cuprinzând 145 de artiști din Republica Moldova, România și din alte țări, cu 152 de lucrări. Din totalul expozanților au făcut parte și o serie de artiști invitați ai curatorului Bienalei, Directorul general al Muzeului Național de Artă al Moldovei, Tudor Zbârnea.

Este semnificativ și numărul țărilor care sunt prezente la Bienala celei de-a VI-ea ediții, participând la concurs pictori din Armenia, Austria, Belarus, Cipru, Cehia, Georgia, Germania, Franța, Ecuador, India, Israel, Indonezia, Italia, Lituania, Polonia, România, Rusia, Spania, Suedia, Ucraina, Tunis, Turcia ș. a. În consecință, juriul a stabilit următoarele premii acordate de principalii parteneri ai Bienalei Internaționale de Pictură, ediția anului 2019, după cum urmează: Premiul I este decernat d-lui Lucian Hrisav (România) pentru pânza „Coloane”, pictată în 2018. Premiul II a fost acordat d-nei Ileana Ștefănescu (România), pentru lucrarea „Work in progress II” („Lucrare în desfășurare II”, 2019), iar Premiul III i-a revenit artistului Constantin Migliorini (Italia), pentru lucrarea „Rebirth” („Renaștere”).

Premiul acordat de Ministerul, Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, unicul care a fost acordat unui artist din Republica Moldova, a fost revendicat de dl. Victor Guțu pentru pânza denumită „El” (2017). Premiul Muzeului Național de Artă al Moldovei pleacă în Austria, la Doris Dittrich, pentru lucrarea „Dreamscape Florida” („Peisaj de vis Florida”, 2017). Premiul Fundației „Familia Sturza” acordat de Centrul de Artă „Amprente” l-a obținut dl. Vasile Rață (Moldova/ România), pentru lucrarea „Fără titlu” (2017), fiind urmat de dna Daniela Grapă (România) și lucrarea „The Scream” („Țipătul”, 2018) care a primit Premiul acordat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău. Primele cinci lucrări, premiate în cadrul jurizării la Bienala Inernațională de Pictură, ediția anului 2019 vor fi transmise, la încheierea expozițiilor, în colecția Muzeului Național de Artă al Moldovei.

Alți participanți ai recentei Bienale au fost menționați cu Diplomele de excelență acordate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, printre care figurează Giuliano Nardin cu pânza „Magician”, 2017, (România), Dmitri Șibaev și lucrarea „Trepte”, 2019, (Republica Moldova), Marcela Vichrova din Cehia, pentru lucrarea „The dance in the forest” („Dans în pădure”, 2018) și Terzis Nicos (Grecia/Suedia) pentru lucrarea „My horizonts” (Orizonturile mele”, 2017). Bienala a pus accentul pe diversitatea stilistică a picturii, dar a punctat și tendințele prioritare în artele europene, a dezvăluit modalități de a crea imagini cu mesaje conceptuale, confirmate de evaluarea juriului.

În acest sens, ideea și concepția operei au stat la baza lucrărilor lui Lucian Hrisav care ne demonstrează doleanțele sale pentru o societate în armonie perfectă, iar Constantin Migliorini, prin intermediul tabloului lui Caravaggio „Punerea în mormânt a lui Hristos”, ne arată legătura organică a culturii prezentului cu cea a trecutului. Pentru Victor Guțu prezentul e plin de singurătate, fiind și motivul care figurează în pânza lui Vasile Rață, unde domină doar formele incerte de la crearea lumii. Reminiscențe interiorizate din arta secolului XX presupun și lucrarea Danielei Grapă, existentă în paralel cu celebrul tablou al lui Edward Munch. La Doris Dittrich, figurile umane dispersate pe fundalul mării și a cerului, amintesc un fragment din teatrul nipon al umbrelor, alți autori menționați, cu diverse monologuri artistice, abordează în lucrările lor același limbaj plastic care le conferă o semnificație și o identitate noi.

Selecția premianților și a lucrărilor amintite mai sus ne permite să constatăm că spre deosebire de oaspeți, participanți ai Bienalei, care sunt orientați spre arta conceptuală, artiștii moldoveni mai rămân încă tributarii formei estetizate și decorativismului.

Dr. Hb. Tudor Stavilă, critic de artă, președintele juriului

Organizatori:

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Centrul de Artă "AMPRENTE"

Contacte

str. 31 August 1989, Nr. 115, mun. Chişinău, 2012 Republica Moldova

bip.chisinau@gmail.com

Tel: (+373) 79 54 85 11 (Curator)

Fax: (+373) 22 24 53 32

© Copyright BIP Chisinau