daisy photographed from below

Premiul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Victor Guțu, 1963, Moldova

Pornind de la ideea omului singuratic, am transpus în zona picturii relația omului cu natura. Tot ce ne înconjoară este necunoscut. Nimic nu are sens în plan universal.

Numai omul dă sens tuturor lucrurilor. Și, în același timp, omul este și el o parte a naturii, prin care se transfigurează. În plan metaforic, omul devine pasăre, copac, piatră, apă. Acest proces determinist pătrunde în toate subiectele personificate, inclusiv oamenii, natura și arta. Eu pictez numai legăturile între obiecte.

Rolul social este minimalizat sau aproare exlus. Ideea mea plastică constă în a poziționa omul singuratic într-o lume necunoscută, poate chiar agresivă. Un anumit existențialism transpus prin pictură. Metoda mea artistică este aproape de neoexpresionism-ul naiv.

Nu povestesc nimic, ci, mai degrabă, reprezint. Evitând clarobscurul, transpun subiectele în plan bidimensional, unde totul își gasește trăirea într-o lume a picturalului. Ambianța cromatică și liniar - grafică - într-o construcție picturală. Ideea antropomorfă - printr-o expresie plastică.

Organizatori:

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Centrul de Artă "AMPRENTE"

Contacte

str. 31 August 1989, Nr. 115, mun. Chişinău, 2012 Republica Moldova

bip.chisinau@gmail.com

Tel: (+373) 79 54 85 11 (Curator)

Fax: (+373) 22 24 53 32

© Copyright BIP Chisinau