REGULAMENTUL
Bienalei Internaționale de Pictură Chișinău 2023

Organizată sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Organizatori:
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Centrul de Artă AMPRENTE

Parteneri:
Institutul Cultural Român M.Eminescu, Chișinău
Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chișinău
Fundația Familia Sturza
Complexul Muzeal Naţional Moldova, Iași, România

Curator: Tudor Zbârnea, Director General al Muzeului Național de Artă al Moldovei

În perioada 12 mai - 18 iunie 2023 la Muzeul Național de Artă al Moldovei va avea loc cea de a opta ediție a Bienalei Internaționale de Pictură Chişinău 2023

I. Obiective:

II. Cerinţe faţă de candidaţi:

III. Cerinţe faţă de lucrări:

IV. Termene:

 1. Prezentarea cererii de participare – 01 ianuarie – 15 februarie 2023
 2. Rezultatele preselecției se anunţă prin poşta electronică:
 3. Livrarea lucrărilor (la sediul Muzeului Național de Artă al Moldovei, str. 31 august 1989, nr. 115, Chișinău, MD-2012 Republica Moldova) – până la 01 aprilie 2023
 4. Jurizarea – 07 - 08 aprilie 2023
 5. Expoziția la Muzeul Național de Artă al Moldovei - 12 mai – 18 iunie 2023
 6. Inaugurarea expoziției și premierea laureaților - 12 mai 2023
 7. Returnarea lucrărilor autorilor nerezidenți - septembrie 2023

V. Juriul:

Juriul va fi alcătuit din experţi în domeniul artelor plastice din Moldova, România şi din străinătate. Juriul desemnează laureații şi poate interveni asupra valorii premiilor.

VI. Valoarea premiilor în lei MD:

    Alte mențiuni:

Câştigătorul Trofeului Muzeului Naţional de Artă al Moldovei Artmuseum va primi invitaţia pentru organizarea unei expoziţii personale la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei.
O selecție de 80 de lucrări va fi itinerata la Palatul Culturii din Iași, România, în perioada iunie-iulie 2023.

Laureaţii Bienalei, vor fi invitați pentru 3 zile la Chișinău pentru a participa la Gala de premiere. Cheltuielile de masă și cazare (3 nopți) vor fi asigurate de organizatori.

Premiile vor fi înmânate laureaților pe 12 mai 2023 în cadrul inaugurării Bienalei.

VII. Dispoziţii generale:

 1. Organizatorii au dreptul:
  • - de a utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, cataloage, broşuri, filme şi în cadrul altor purtători de informaţie;
  • - de a utiliza informaţia personală, transmisă de artistul plastic organizatorilor Bienalei.
 2. Lucrările premiate vor intra în colecțiile publice:
 3. Preselecția lucrărilor se face începând cu data de 1 ianuarie 2023, pe baza formularelor trimise de participanți prin poșta electronică sau prin orice alt mijloc de transmitere a informaţiei, însoțite de imaginile color ale lucrărilor, caracteristicile lor de bază și poza autorului. Deciziile privind admiterea la concurs sunt comunicate candidatului în timp util. Deciziile nu se comentează, nu pot fi supuse contestațiilor, iar portofoliul rămâne in arhiva organizatorului.
 4. La concurs sunt admişi autorii/candidaţii care:
  • - au primit invitaţie oficială de la organizatori cu indicația titlurilor/titlului lucrărilor care au trecut faza de preselecţie;
  • - au achitat taxa de participare de 120 euro (in cazul nerezidentilor Republicii Moldova);
  • - au livrat la timp lucrările selectate de organizatori.
 5. Când un candidat îndeplineşte toate condiţiile de la punctul 4, cap. VII al prezentului Regulament, acesta devine participant la concurs.
 6. Nerespectarea a cel puţin uneia dintre condițiile punctului 4 cap. VII, va duce în mod automat la excluderea candidatului din concurs.
 7. La concurs nu participa lucrările:
  • - Artiştilor invitaţi;
  • - Membrilor Juriului;
  • - Membrilor comitetului de organizare;
  • - Lucrările care au ajuns la destinație după 01 aprilie 2023.
 8. Artişti invitaţi (de Onoare) care iau parte la expoziţie pot expune lucrări executate înainte de anul 2021.
 9. Organizatorii editează un catalog al expoziției, în care va fi prezentat fiecare participant cu o lucrare (la latitudinea grupului de lucru) şi informaţii de bază despre artist, prezentate in Formularul de participare.
 10. Fiecare participant la concurs va primi un exemplar al catalogului Bienalei.

VIII. Cerinţe pentru modul de livrare a lucrărilor:

 1. Greutatea lucrărilor, inclusiv ambalajul, nu trebuie să depăşească 12 kilograme.
 2. Ambalajul trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.
 3. În cazul livrării pânzelor rulate vor trebui achitate costurile pentru achiziționarea sau confectionarea șasiului.
 4. Nu se admite transportarea lucrărilor cu rame fragile sau sub sticlă.
 5. Costurile de transport ale lucrărilor:
  • - rezidenţilor RM: tur-retur sunt suportate de către autor;
  • - nerezedenţilor: livrarea - din contul artistului participant, retur - din contul organizatorilor.
 6. Asigurarea lucrărilor pe parcursul transportării rămâne la latitudinea artistului participant.
 7. Organizatorul nu își asumă răspundere pentru livrarea cu întârziere a lucrărilor sau pentru deteriorarea acestora în timpul transportării.
 8. În timp de 10 zile după încheierea expoziției participanții rezidenți sunt obligați să-și ridice lucrările de la sediul Muzeului Național de Artă al Moldovei (str. 31 august 1989, nr. 115).
 9. Lucrările participanţilor din străinătate vor fi transmise destinatarilor prin poștă în decurs de 60 de zile după ultimul eveniment.

Formularul de participare, pozele color ale lucrărilor (în format .jpg, 300 dpi) şi poza autorului (.jpg) pentru catalogul Bienalei vor fi trimise cu nota "BIP-2023"

Pentru informații suplimentare:


Anexa 1. Formular de participare

Prin prezenta declar că sunt autorul exclusiv al lucrărilor asupra cărora am drepturi nelimitate în calitate de autor, neafectate de drepturile oricărei părţi terţe. Îmi dau acordul ca organizatorii concursului să folosească datele mele personale si lucrările mele în modul specificat în Regulamentul Bienalei Internaţionale de Pictură Chişinău-2023 in conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 133 din 08.07.2011 Privind protectia datelor cu caracter personal.

Data:

Semnătura:

Scurtă notă biografică

Nume:
Prenume:
Data naşterii:
Studii:
Expoziţii relevante:
Premii:
Lucrări in colecții publice: (se indică lista desfăşurată a muzeelor, colecţiilor publice şi ţărilor în care acestea se află):
Lucrări in colecții particulare: (lista țărilor):
Adresa:
Ţara:
Cetăţenia:
Telefon:
Email:


Anexa 2. Pozele color ale lucrărilor în format (.jpg), 300 dpi. Fiecare lucrare va fi semnată cu urmatoarea informație: autor, denumire, anul executării, dimensiuni, tehnică.


Anexa 3. Poza artistului în format (.jpg)


Organizatori:

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Centrul de Artă "AMPRENTE"

Contacte

str. 31 August 1989, Nr. 115, mun. Chişinău, 2012 Republica Moldova

bip.chisinau@gmail.com

Tel: (+373) 79 54 85 11 (Curator)

Fax: (+373) 22 24 53 32

© Copyright BIP Chisinau