Monica Babuc, Ministrul Culturii al Republicii Moldova

daisy photographed from below

Dragi prieteni!

Cel mai important eveniment din domeniul artelor vizuale din Republica Moldova – Bienala Internațională de Pictură Chișinău, organizată sub patronajul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de la prima ediție, din nou ne dă întâlnire! De-a lungul anilor, prin numărul impunător de participanți de valoare din țară și din străinătate, manifestarea artistică expoziţională din Republica Moldova a devenit un mijloc de comunicare internaţională, plasându-se tot mai sigur pe un loc de prestigiu pe scena culturală a spaţiului public internaţional al artelor vizuale.

Expoziția - concurs, organizată la Muzeul Național de Artă al Moldovei, evenimentele din cadrul ediției actuale a Bienalei - Conferința Internațională cu genericul „Tendințele estetice actuale ale artei contemporane în contextul internațional”, precum și cele două expoziții personale ale laureaților premiilor ediției 2017, organizate la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” – Igor Svernei (Moldova), laureat al Marelui Premiu și Agneszka Zawisza (Polonia), laureată a Premiului I, oferă o platformă de comunicare interculturală și sprijină demersul cultural al artiștilor din generații și țări diferite.

Parcursul edițiilor anterioare, care au impus treptat condiții riguroase de selecție, au făcut să atragă tot mai mulți artiști de pe diferite meridiane, cu o bogată experiență profesională. Salutăm această dinamică care, suntem convinși, va putea menține și în viitor cursul ascendent al prestanței pentru a putea atrage o participare artistică și mai largă, prezentând extins și obiectiv tendințele artistice actuale ale picturii contemporane.

Tudor Zbânea, Curatorul Bienalei

daisy photographed from below

Insistând în continuare asupra creării unui mediu artistic cât mai favorabil, care ar amplifica spațiul de promovare și dezvoltare a relațiilor de comunicare dintre artiștii din Republica Moldova, România și străinătate, constatăm ca Bienala Internațională de Pictură Chișinău, pe parcursul a zece ani, a devenit o platformă sigură de dialog intercultural. Aceasta, sprijinind mobilitatea artiștilor, încearcă să asigure o mai largă sincronizare a artiștilor locali cu problematicile și tendințele estetice actuale internaționale.

Cea de-a șasea ediție a BIP Chișinău – 2019, organizată sub patronajul Ministerului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova se desfășoară, la fel ca și ediția precedentă, în spațiile expoziționale ale Muzeului Național de Artă al Moldovei și reunește 145 de artiști plastici din domeniul picturii, reprezentanți din 27 de țări: Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Cehia, Cipru, Ecuador, Franța, Georgia, Germania, India, Indonezia, Italia, Israel, Japonia, Lituania, Republica Moldova, Mongolia, Olanda, Polonia, România, Rusia, Spania, S.U.A., Suedia, Tunisia, Turcia, Ucraina, cu peste 152 de lucrări expuse pe simeze. Oferta de participare din acest an, în faza de preselecție, a fost la fel de generoasă ca cea din edițiile anterioare, dar din păcate, spațiile expoziționale ale muzeului, reduse din cauza lucrărilor de restaurare inițiate pe un sector important al sediului central, au impus reducerea numărului de participanți. În același timp se remarcă și o selecție mai riguroasă a creațiilor admise în cadrul concursului.

Spațiile muzeale sunt privite ca instituții clasice, oficiale, acestea, uneori, fiind mai puțin afective, în special pentru artiștii din tânăra generație, noi însă, vom susține și în continuare demersul artistic actual al creatorilor contemporani. Astfel vom încerca să asigurăm o mai largă comunicare a publicului interesat de contactul direct cu artă contemporană. Și de această dată am încercat să atragem și să susținem consacrarea unui număr cât mai mare de artiști tineri absolvenți, care au capacitatea de a se sincroniza cu tendințele estetice actuale, descoperind noi mijloace de expresie artistică, conforme cu transformările ce au loc în societate. Tineri care contribuie deja la crearea unui mediu inovator al viziunilor artistice, care au reușit să-și configureze o anumită individualitate artistică și care sunt competitivi pentru a expune în orice spațiu public, alături de artiștii consacrați. Dovadă sunt lucrările selectate ale grupului de tineri artiști, absolvenți ai Universității Naționale de Arte din București, care se disting într-un mod pregnant, față de marea majoritate a creațiilor din carul expoziției, prin abordările estetice orientate spre experimentul artistic. Din aceste considerente expunerea actuală a fost gândită sub forma unor compartimente care mențin cadrul comun al grupurilor de artiști reprezentanți ai diverselor principii si concepte artistice, atât inovatoare, orientate spre actualitate și realitatea imediată, cât și ale celor bazate pe procedee artistice tradiționale. Această forma de reprezentare expozițională încearcă să asigure o mai bună coerență și coeziune ale elementelor de limbaj plastic și ale tratărilor stilistice individuale în contextul general al expoziției. În același timp, polarizările estetice trebuie privite ca o experiență creatoare bazată pe principii democratice, unde libertatea viziunii artistice poate marca personalitatea fiecărui creator. În acest sens, în cadrul concursului a fost admisă o paletă largă de lucrări ale unor artiști din diverse țări, cu viziuni și opțiuni stilistice distincte, acestea constituind o dinamică variată a spațiului estetic contemporan. Și în acest an se evidențiază prezența numeroasă și calitativă, de orientare estetică inovatoare, a artiștilor din România. Alături de nume sonore ale picturii românești (Corneliu Vasilescu, Florin Ciubotaru, Petru Lucaci, Vasile Tolan, Liviu Suhar ș.a.) expun o serie de artiști din tânăra generație ( Lucian Hrisav, Radu Pandele Barbu, Laurian Popa, Răzvan Boar, Gili Mocanu ș.a.), juriul remarcând prestanța înaltă a acestora în cadrul evenimentului. Din cele șapte premii ale concursului, patru au fost acordate artiștilor români (Lucian Hrisav, Ileana Ștefănescu, Daniela Grapa, Vasile Rață).

În premieră, în cadrul bienalei se organizează și o conferință internațională cu genericul - „Tendințele estetice actuale ale artei contemporane în contextul internațional”, în care vor putea fi luate în dezbatere abordările estetice ale artiștilor expozanți, unde participanții din diverse țări vor purta un dialog deschis în contextul problematicilor și evoluției artei contemporane.

În cadrul ediției actuale a Bienalei, conform programului de manifestări, la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, expun doi remarcabili altiști, laureați ai premiilor Ediției 2017. Igor Svernei (Republica Moldova), laureat al Marelui Premiu și Agnieszka Zawisza (Polonia), laureată a Premiului I. Ambii expozanți, cu viziuni artistice distincte, se bucură de apreciere și de un real succes în contextul evoluărilor publice din ultimii ani. Organizarea expoziției artistei din Polonia, a fost posibilă datorită implicării și sprijinului direct al Institutului Polonez din București, cu care muzeul are o bogată colaborare, fapt pentru care ne exprimăm întreaga noastră gratitudine.

În același timp, ne exprimăm sentimente de gratitudine pentru suportul permanent și contribuția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la organizarea evenimentului, Direcției Cultură a Primăriei Chișinău, Institutului Cultural Român și Fundației „ Familia Sturza”, celei care sprijină manifestarea noastră necondiționat, încă de la prima ediție. Mulțumirile noastre se îndreaptă și spre partenerul permanent al Muzeului Național de Artă al Moldovei, Mobiasbancă – Groupe Société Générale, tuturor celor care ne-au acordat sprijinul necesar pentru realizarea acestui proiect, care reprezintă cel mai important eveniment internațional al domeniului artelor plastice din Moldova. Manifestare, care, pe parcursul a zece ani de la fondare, a creat numeroase platforme de comunicare pe plan internațional. Acestea vor putea fi dezvoltate prin menținerea relațiilor permanente cu diverse instituții de cultură iar Bienala va susține în continuare inițierea contactelor directe între artiști și va crea condiții optime pentru noi perspective și diverse forme de colaborări internaționale.

Organizatori:

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Centrul de Artă "AMPRENTE"

Contacte

str. 31 August 1989, Nr. 115, mun. Chişinău, 2012 Republica Moldova

bip.chisinau@gmail.com

Tel: (+373) 79 54 85 11 (Curator)

Fax: (+373) 22 24 53 32

© Copyright BIP Chisinau